Μητροπ. Νεοφύτου 11 – Τ.Κ.: 462 00 – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - tel.: 2666023863 - email: info@arhontiko-riga.gr
Ενίσχυση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για Αντιμετώπιση Συνεπειών Covid-19 από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ